Mobiliseer je netwerk

Bedankt om je netwerk in te zetten/te sensibiliseren omtrent deze problematiek!

1) Door ze uit te nodigen op het evenement via Facebook .

2) Door ze het logo en/of de affiche van het festival te bezorgen.
Download het logo van het PispotFestival (rechts klikken en bewaren als):

Logo